01/07/2019

 

 

Какви документи са необходими за отваряне на ресторант? Към кои институции трябва да се обърнете, за да набавите всичко необходимо? Има ли изисквания, които трябва да покриете, и как да разберете какви са?

Ако сте решили да ставате собственик на заведение, със сигурност си задавате десетки въпроси. В следващите редове ще се опитаме да отговорим на най-важните от тях и да ви изброим основните административни стъпки, през които трябва да преминете.

Регистриране на фирма

Разбира се, на първо място трябва да регистрирате фирма. На теория можете да го направите и сами, ако имате време да почетете достатъчно. Но препоръчваме да се обърнете към адвокат, който да подготви и придвижи документацията. Така ще избегнете евентуални бъдещи неприятности.

Касов апарат

Щом приемате плащания в брой, задължително трябва да имате касов апарат. Трябва да имате договор с фирма, която да го регистрира в НАП и да осигурява техническа поддръжка. Заедно с касовия апарат трябва да си набавите касова книга, кочан с касови бележки и със сторнировъчни бележки.

Счетоводни услуги

Разбира се, трябва да намерите доверен счетоводител, който да се грижи за отчитането на приходите и разходите на фирмата ви.

Помещение

Ако не притежавате собствено помещение, трябва да намерите нещо под наем и да имате договор за наем със собственика му. Ако помещението не е работило като заведение, трябва да отидете в Общината и да смените предназначението му, за да може да служи като ресторант. Ще ви е нужен архитект, който да изготви проект за преустрояване.

Имайте предвид, че помещението трябва да отговаря на конкретни законови изисквания – за височина, за брой и вид входове и други. Те са различни за различните видове заведения. Ще намерите тези изисквания в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), можете дори да искате консултация с инспектор от местната Областна инспекция. Консултацията е платена, но ще можете да го разпитате за още важни изисквания. Ще научите какви по-надолу.

Оборудване

Има и конкретни изисквания към оборудването, което трябва да имате в кухнята на ресторанта. Те са различни за различните видове заведения. Отново се консултирайте с БАБХ и РЗИ.

Система НАССР

За да може да работи заведението, трябва да имате изработена и описана система за управление безопасността на храните, добри търговски и хигиенни практики и процедура по НАССР. Можете да я направите и сами, в интернет има много информация по въпроса, а след като бъде изготвена веднъж, след това е нужно само да бъде попълвана коректно. Ако ви се стори трудно, потърсете специалист, който се занимава с това.

Регистрации на обекта

Трябва да подадете документи, за да регистрирате ресторанта в няколко институции. Имайте предвид, че вписването в съответните регистри отнема няколко седмици, а вие трябва да имате съответните удостоверения за вписване още в деня на започването на дейността. Ето какви регистрации при отваряне на ресторант са ви нужни:

 • регистрация в Общината – попълвате образец на място, че съответният обект ще бъде управляван от вашата фирма;
 • регистрация на работно време – отново в Общината. Ако смятате да работите след 22:00 часа през зимата и 23:00 през лятото, ще имате нужда от специално разрешително;
 • регистрация на обект за производство и търговия с храни – подавате заявление в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), изчаквате да дойдат на проверка и да ви издадат удостоверение за регистрация. Ако не ги вади лично управителят на фирмата, ще трябва да упълномощи представител с нотариално заверено пълномощно. Ще са му нужни копия и оригинали от пълномощното, актуалното състояние на фирмата, договор за наем (ако имате), печат на фирмата както и документ за платена такса (може да се плати във всяка банка).

Категоризация на обекта

При отваряне на ресторант той трябва задължително да бъде категоризиран. Всеки брой звезди върви с определени изисквания, така че трябва да се съобразите с тях, ако искате да получите съответната категоризация. Ако искате ресторантът да е с една, две или три звезди, можете да направите категоризацията с подаване на заявление в Общината. За четири и пет звезди се обърнете към Министерството на туризма.

Допълнителни документи за отваряне на ресторант

Трябва да получите още няколко документа при отваряне на ресторант:

 • разрешително за извършване на дейност от Регионална служба „Пожарна и аварийна безопасност”. За да го получите, също ще трябва да отговорите на някои техни изисквания. Добре е да попитате предварително на място какво да подготвите, както и дали харесаното от вас помещение изобщо е подходящо за заведение;
 • разрешително за мощност от Електроснабдяване и договор с ЕРП;
 • разрешително и договор с ВиК;
 • документ за измерване на параметри на работна следа и ел. инсталация. Потърсете фирма, която е регистрирана като контролен орган от вида С;
 • договор с фирма за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, която ще поеме и задължителните месечни и годишни дейности по прогонването на вредителите;
 • договор със служба по трудова медицина, която ще се грижи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на вашите служители, както и свързаната с това документация;
 • санитарно разрешение за разкриване на обект от РЗИ;
 • разрешение за продажба на алкохол (ако предлагате) – отново в БАБХ;
 • ако смятате да слагате рекламни съоръжения или маси на тротоар, площад или друго общинско място, трябва да имате съответното разрешение от Общината. Попитайте на място какви документи трябва да приготвите, за да го получите.

Персонал

Всеки работещ в ресторанта трябва да притежава актуално заверена лична здравна книжка, включително и управителят. Заверката се извършва за период от една година. За целта се правят лични изследвания в медицинска лаборатория, където могат да направят и заверката.

Ако наемате персонал под 18-годишна възраст, трябва да подадете заявление в Инспекцията по труда (за всеки работник поотделно). Към заявлението трябва да има прикрепени копие от личната карта, медицинско за започване на работа, декларация от родител, че е съгласен детето да работи, служебна бележка от училище, че ученикът е завършил или ще завърши учебната година на конкретна дата. За да може да назначите такъв работник, трябва да изчакате първо да получите разрешително от ИТ, което отнема около 15-20 дни.

Ако ви трябва повече съвети за отваряне на ресторант, свържете се с нас.