MENU MODA

×

КОНТАКТИ

ИЗПРАТЕТЕ
ЗАПИТВАНЕ

Централен офис

тел.: 02 981 31 78

адрес: ул. „Странджа“ 41, гр. София

Цветелина Шиндарска

търговски директор

t.shindarska@menumoda.bg

тел.: + 359 895 757 193

Таня Димитрова

Back office и логистика

t.dimitrova@menumoda.bg

тел.: + 359 886 471 606

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Милка Петрова

Северозападна България

m.petrova@menumoda.bg

тел.: + 359 885 772 929

Даниел Делчев

София София Област

d.delchev@menumoda.bg

тел.: +359 885 613 808

Радосвета Георгиева

Югозападна България

r.georgieva@menumoda.bg

тел.: +359 884 175 205

Петя Торошанова

Югоизточна България

p.troshanova@menumoda.bg

тел.: +359 887 087 758

Ивелина Николова

Североизточна България

i.nikolova@menumoda.bg

тел.: +359 885 533 649